Μια πρωτοποριακή, εύκολη, γρήγορη, φιλική προς τον αναγνώστη και μη-παρεμβατική αξιολόγηση.